Pensioencommunicatie voor ING pensioenfonds

Contentmigratie Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING wilde om een aantal redenen de website vernieuwen. Contentmigratie op hoog niveau, zowel wat betreft inhoud als projectmanagement. Een mooie uitdaging!

Twee partijen én een nieuwe wet

Pensioenfonds ING is een zogenaamd gesloten pensioenfonds. Dit betekent dus dat deelnemers te maken kunnen hebben met meerdere partijen als het gaat om hun pensioen. Ze moeten bij een verandering in de werk- of privé-situatie alle partijen informeren. Ook gelden er verschillende regelingen. Het is belangrijk  dat de deelnemers hiervan op de hoogte zijn en dat al hun vragen rond de regelingen beantwoord worden.

Daarnaast is er de nieuwe Wet Pensioencommunicatie, die zegt dat het fonds de pensioendeelnemer moet laten weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en voldoende inzicht moet bieden in het eigen pensioen. Dat is ook precies wat de nieuwe website moet doen. Een goede navigatie, gelaagde informatie en heldere teksten zijn hierbij essentieel.

Contentmigratie

De website kreeg een nieuwe vorm. Uitgangspunt hierbij: de vier verschillende doelgroepen, met elk hun eigen informatiebehoefte. Want een reeds gepensioneerde deelnemer heeft heel andere vragen dan iemand die nog volop aan het werk is. En ook nabestaanden vormen een aparte doelgroep. Op basis van de nieuwe structuur hebben we alle content herschreven. Niet alleen inhoudelijk, maar ook passend bij de verschillende doelgroepen. De content wordt gelaagd aangeboden. Op het eerste niveau staat een korte samenvatting in gewone-mensentaal. Op het tweede niveau vindt de bezoeker meer details. En als ze daarin geïnteresseerd zijn, vinden deelnemers op het derde niveau de complete regeling.

Iedereen betrokken

Een groot project met een strakke deadline: echt iets voor ons! Het hele team was betrokken en het eindproduct is een resultaat van goede samenwerking. Onderling én met de klant!

 

 

 

Themamagazine voor Consolidated

Een magazine dat precies laat zien hoe dakspecialist Consolidated zich ontwikkelt en meegroeit met de markt. Dat werd de nieuwe Review, die we op inhoud en vorm ingrijpend restylden.

Jaarbericht voor Saltro

Voor Saltro maakten we samen met Enof een inspirerend magazine. Een jaarbericht dat terugblikt, maar vooral ook vooruit kijkt.