Het begint met content

Wij geloven dat het kan: glasheldere communicatie zonder ruis of misverstanden. Communicatie vanuit een duidelijke identiteit, met overtuiging, karakter en eigenheid. Schijnbaar moeiteloos, hoe ingewikkeld de materie ook is. Dat kán, als je begint met de content. Op basis van een sterke strategie en met een krachtige formule creëren we content die werkelijk waarde toevoegt aan je communicatie.

Overheidsinstelling

Training en coaching

Voor dit project verzorgde Lamar de

Voor onderzoekers en adviseurs is resultaatgericht schrijven niet zo vanzelfsprekend. Ze bouwen hun rapportages liefst procesgericht op. Dan laat je immers zien dat je het onderzoek goed hebt aangepakt en leid je de lezer stapsgewijs naar de conclusie. Maar voor de lezer is zo’n procesgericht verhaal niet fijn. Hij wil immers vooral weten wat het antwoord op zijn vraag is en hoe de schrijver dit onderbouwt.
In de training ‘Resultaatgericht schrijven met de piramidemethode’ leren deelnemers een andere aanpak: eerst nadenken over de hoofdboodschap, vervolgens hoofd- en bijzaken scheiden en daarna een logische structuur bedenken. En pas als die structuur helemaal helder is, te beginnen met schrijven. Deze aanpak vereenvoudigt het schrijfproces en leidt tot rapporten die een feest zijn voor de lezer.

Dag van de Content 2019

Op donderdagmiddag 10 oktober vieren we de jaarlijkse Dag van de Content. Je kunt je hier aanmelden. Dit jaar gaan we in een workshop Zakelijk Tekenen aan de slag met een eigen praatplaat. Je hoeft niet te kunnen tekenen om mee te doen. Snel inschrijven dus!

10-10-2019